Ichthus Gemeente Coevorden

Welkom!


Wie zijn wij:
We zijn een kleine Bijbelgetrouwe gemeente, waar Gods Woord centraal staat.
We komen iedere zondag om 10.00 uur samen om te zingen  en samen te luisteren naar het Woord van God
De diensten worden gehouden vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.15/11.30 uur daarna drinken we gezamenlijk koffie/thee.
Elke eerste zondag van de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Onze diensten worden gehouden in het BSV “Tuindorp” Wethouder Donkerstraat 32, 7741 TR Coevorden
Van harte welkom!


Naam en betekenis “ICHTHUS”
Ichthus is het Griekse woord voor vis. 

Tegelijk vormen de letters van het woord Ichthus diverse christelijke afkortingen van de volgende Griekse woorden:
I = Iesous = Jezus  CH = CHristos = Christus  TH = THeou = Gods  U = Uios = Zoon  S = Soter = Verlosser (Redder of Bevrijder).
De Ichthus afkorting betekent dus: “Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser”. Het is een christelijke geloofsbelijdenis en een kernachtige geloofsuitspraak.

Christenen hadden het in de eerste eeuw van onze jaartelling zwaar te verduren en werden veelvuldig vervolgd, gemarteld en ter dood gebracht, vanwege hun geloof in Christus Jezus. In die beginperiode werd daarom een geheim symbool bedacht waarmee men aan kon geven dat men christen was en daarvoor werd het vis-symbool gebruikt.

Marcus 1:17:
“Jezus zei tegen hen: Kom volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken”.