Ichthus Gemeente Coevorden

Welkom!

Contact 

  gemeente.ichthus@gmail.com


ANBI

ANBI-erkenning

Onze Gemeente heeft een ANBI-erkenning.
Dat wil zeggen dat giften en vrijwillige bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn.
RSIN nummer 863392386
U kunt uw gift overmaken op
NL75INGB0675164745  t.n.v  Ichthus gemeente Coevorden   ovv “gift”.
Alvast hartelijk dank!
K.v.K.  - 84823615


N.B.de functies in de gemeente zijn onbezoldigd